Türkmennebit döwlet konserniniň önümleri birža söwdalarynda uly islege eýe boldy

Türkmennebit döwlet konserniniň önümleri birža söwdalarynda uly islege eýe boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy. Bu barada TDH ýazýar.

Türkmenistan gazetinde berilýän habara görä, daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň, Gruziýanyň telekeçileri Türkmennebit döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny, uçar we yşyklandyryş kerosinini, nebit bitumyny, az kükürtli ýangyç mazudyny, Türkmenhimiýa döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen karbamidi, tehniki uglerody satyn aldylar.

Mundan başga-da, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Gyrgyzystanyň, Azerbaýjanyň telekeçileri aşgarlanmadyk nah matany, jins matasyny, nah ýüplügi satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 77 million 668 müň dollaryndan gowrak boldy.

Ýurduň telekeçileri içerki bazar üçin nebit bitumyny (Türkmennebit döwlet konserni), el halylaryny satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy 5 million 634 müň manatdan gowrak boldy diýlip, habarda bellenilýär.

Ýene degişli makalalar

Maý III hepde: TDHÇMB-da eksport geleşikleri $78 milliona golaýlady
65 million dollardan gowrak geleşik baglaşyldy
Türkmenistanda öndürilýän uçar kerosinine isleg ýokarlanýar
Birža söwdalarynda 38 million dollardan gowrak geleşik baglaşyldy
TDHÇMB-da çarşenbe güni eksport geleşikleri $24 milliona golaýlady
Birža söwdalarynda Türkmennebit döwlet konserniniň önümleri uly islegden peýdalanyldy