Kuala-Lumpurda Aziýa Kubogy 2023-iň pleý-off tapgyrynyň bijeleri çekildi

Kuala-Lumpurda Aziýa Kubogy  2023-iň pleý-off tapgyrynyň bijeleri çekildi

Malaýziýanyň paýtagty Kuala-Lumpurda geçirilen bije çekişlik dabarasynyň netijesinde Aziýa Kubogy 2023-iň pleý-off tapgyrynda duşuşjak ýygyndylar öz garşydaşlaryny bildiler.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynyň habar berşi ýaly, onuň netijesinde pleý-off tapgyrynda Guamyň ýygyndysy Kamboja bilen, Indoneziýanyň milli ýygyndysy bolsa Hytaý Taýpeýiniň ýygyndysy bilen duşuşarlar. Pleý-off tapgyrynyň ýeňijileri Aziýa Kubogy-2023-iň saýlama tapgyrynda çykyş etmäge mümkinçilik alarlar.

Aziýa Kubogy 2023-iň saýlama tapgyrynda ýygyndylaryň 22-si (Özbegistan, Iordaniýa, Bahreýn, Gyrgyz Respublikasy, Palestina, Hindistan, Taýland, Täjigistan, Filippinler, TÜRKMENISTAN, Kuweýt, Owganystan, Malaýziýa, Singapur, Mongoliýa, Gonkong, Maldiwler, Şri-Lanka, Nepal, Mýanma, Ýemen, Bangladeş) bilen pleý-off oýunlarynyň ýeňijileriniň ikisi toparçalaryň altysynda çykyş ederler.

Iki aýlawdan ybarat bolan saýlama tapgyrynyň duşuşyklaryna 2022-nji ýylyň fewral aýynda badalga berler.Toparçalaryň ýeňijileri bilen ikinji orunlary eýelänleriň gowy netije görkezenleriniň bäşisi Aziýa Kubogynyň final tapgyrynda çykyş etmäge mümkinçilik alarlar.

Saýlama tapgyrynyň bije çekişlik dabarasynyň şu ýylyň oktýabr aýynda geçirmeklik göz öňünde tutulýar.

Bilşiňiz ýaly, Aziýa Kubogy-2023-iň saýlama tapgyry 2022-nji ýylda geçiriljek dünýä çempionatynyň saýlama tapgyry bilen utgaşykly alnyp barlypdy.Geçirilen saýlama tapgyrynyň netijesinde dünýä çempionaty 2022-niň jemleýji tapgyryna Siriýanyň, Awstraliýanyň, Eýranyň, Saud Arabystanynyň, Ýaponiýanyň, BAE-niň, Koreýa Respublikasynyň, Omanyň, Yragyň, Wýetnamyň, Hytaýyň, hem-de Liwanyň ýygyndy toparlary gatnaşmaga mümkinçilik alypdylar.

Bu ýygyndylar bilen Kataryň ýygyndysy Aziýa Kubogy 2023-iň final tapgyryna gatnaşmaga hem hukuk gazandylar.

2023-nji ýylda geçiriljek Aziýa Kubogyny Hytaý Halk Respublikasy kabul eder. 2023-nji ýylyň 16-njy iýuny bilen 16-njy iýuly aralygynda geçiriljek yklym ýaryşy şäherleriň 10-synda (Pekin, Týanszin, Şanhaý, Çunsin, Çendu, Sian, Dalýan, Sindao, Sýamyn, Suçjou) guralar.

Ýene degişli makalalar

Aziýanyň Kubogy — 2023-iň saýlama tapgyrynyň bije çekişlik dabarasy geçirildi
Aziýanyň Kubogy 2023-iň saýlama oýunlary 6 ýurtda merkezleşdirilen görnüşde geçiriler
Aziýa Kubogy — 2023-iň saýlama tapgyrynyň bije çekiliş dabarasyna nirede tomaşa edip bolar?
Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň Aziýanyň kubogy ― 2023-iň saýlama tapgyryndaky garşydaşlary belli boldy
Aziýa Kubogy-23-iň saýlama tapgyrynyň bijeleri 24-nji fewralda çekiler
Türkmenistanyň futbol ýygyndysy Aziýanyň kubogy - 2023-iň ilkinji saýlama duşuşygyny Malaýziýanyň ýygyndysy bilen geçirer
Türkmenistanyň futbol ýygyndysyny Aziýa kubogynyň saýlama tapgyryna Said Seýidow taýýarlar