Üç ägirt tagallalaryny birleşdirer

Apple, Google we Microsoft kompaniýalary web sahypalaryna, programmalaryna umumy parol bilen giriş standartyny giňeltmegi maksat edinýärler.Parollary dolandyrmak sarp edijiler üçin kyn bolýar we şol bir hyzmaty ulanmagyna sebäp bolýar.

Täze maksatnama laýyklykda, ulanyjylar barmak yzlaryny, ýüzüni ýönekeý barlamak ýa-da PIN enjamy ýaly enjamlaryny açmak üçin her gün şol bir hereket bilen girerler.Bu täze çemeleşme, parollar we SMS arkaly iberilýän parollar bilen deňeşdirilende, düýpgöter ygtybarly bolar.

Dünýäniň ýüzlerçe kompaniýasy milliardlarça enjamlarda we web brauzerlerinde parolsyz giriş standartlaryny döretmegi meýilleşdirýärler.

Apple, Google we Microsoft bu giňeldilen mümkinçilikler toplumynyň ösmegine ýolbaşçylyk etdiler we häzirki wagtda degişli platformalarda goldaw döredýärler.

Ysmaýyl ÖWEZOW,

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby

Ýene degişli makalalar

Uly girdeji gazandy
Apple dünýäniň iň täsirli brendleriniň sanawynda öňe çykdy
Dünýäniň iň täsirli brendleri
Iň girdejili kompaniýalar
Amazon dünýäniň iň gymmat haryt nyşany boldy
“Apple” üç trillion dollarlyk sepgitden geçdi, dünýäniň iň gymmat 10 kompaniýasy
“Apple” kompaniýasy “Vision Pro” garniturasy bilen tanyşdyrdy