UEFA Çempionlar ligasynda ýene-de 2 klub 1/8 finala çykdy

UEFA Çempionlar ligasynda ýene-de 2 klub 1/8 finala çykdy

UEFA Çempionlar ligasynda “D” toparçada 10-a golaý oýunçysy şikesli bolan “Liwerpul” öz meýdançasynda “Aýaksy” kabul etdi. Çekeleşikli geçen oýunda 1-0 hasabynda ýeňiş gazanan “Liwerpul” toparçada 1-nji ýeri eýeläp, 1/8 finala adyny ýazdyrmagy başardy. “Liwerpula” ýeňiş getiren ýeke-täk goly Kurtis Jons derwezä girizdi. Şunlukda, “Liwerpul” bassyr 5-nji, umumylykda-da 13-nji gezek 2-nji tapgyrda oýnamaga hukuk gazandy.

Toparçadaky beýleki duşuşykda “Atalanta” öz meýdançasynda “Mitdýulland” bilen 1-1 deňme-deň oýnady.Toparçada 2-nji ýeri eýelejek klub “Atalanta” ýa-da “Aýaks” bolar. 6-njy duşuşyklarda iki topar Amsterdam özara güýç synanyşar.

Şeýle-de “C” toparçada öz meýdançasynda “Mançester Siti” bilen golsuz deňme-deň oýnan “Porto” topary 16-njy gezek 2-nji tapgyra çykdy.

Şeýlelikde, “Liwerpul” bilen “Porto” toparlary ozal 1/8 finala çykan “Bawariýa”, “Mançester Siti”, “Çelsi”, “Sewilýa”, “Barselona”, “Ýuwentus” toparlarynyň hataryna goşuldy.

Ýene degişli makalalar

Atletik Bilbaoda näme üçin diňe basklylar oýnaýar?!
Geçen möwsümiň iň köp girdeji gazanan futbol klublary
UEFA 2020-nji ýylyň simwolik ýygyndysyny düzdi
Messi FIFA 21-de 2020-nji ýylyň simwolik ýygyndysyna "sygmady"
“Liwerpul” möwsümi kuboksyz tamamlap biler
“Türkmenistan Sport” teleýaýlymynda Ýewropa futboly göni ýaýlymda görkezilýär
Weteran hüjümçileriň täze toparlary