Futzal, Naýbaşy liga: 21-nji tapgyryň duşuşyklarynyň netijeleri

Futzal, Naýbaşy liga: 21-nji tapgyryň duşuşyklarynyň netijeleri

Türkmenistanyň Naýbaşy futzal ligasynyň 21-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçirilip, onuň netijesinde ýaryş tertibinde ilkinji üç orny eýeleýän Köpetdag, Deňizçi hem-de Senagatbank toparlary nobatdaky ýeňişlerini gazandylar. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýty habar berýär.

Köpetdag TNGIZT toparyny 10:1, Deňizçi Ahaly 7:0, Senagatbank topary bolsa Daşoguz toparyny 4:3 hasabynda ýeňlişe sezewar etdiler. Tapgyryň ýene-de bir duşuşygynda Gümrükçi Milli goşundan 4:1 hasabynda üstün çykdy.

Şeýlelikde, geçirilen duşuşyklardan soň 54 utukdan toplan Köpetdag bilen Deňizçi toparlary ýaryş tertibinde ilkinji iki orny eýeleýärler. 41 utugy bolan Senagatbank topary üçünji orunda ornaşdy.

Ýurdumyzyň Naýbaşy futzal ligasynyň 22-nji tapgyrynyň duşuşyklary 24-nji noýabrda geçiriler: TNGIZT Gümrükçi, Ahal Köpetdag, Milli goşun Senagatbank, Daşoguz Deňizçi.

21-nji tapgyryň netijeleri: TNGIZT Köpetdag 1:10 Ahal Deňizçi 0:7 Milli goşun Gümrükçi 1:4 Senagatbank Daşoguz 4:3

Ýaryş tertipnamasy:

Ýene degişli makalalar

Naýbaşy futzal ligasy: Köpetdag ýaryşdaky esasy bäsdeşini ýeňdi
Türkmenistanyň Naýbaşy futzal ligasynda üçünji aýlawyň duşuşyklaryna badalga berildi
Futzal boýunça Türkmenistanyň Naýbaşy ligasy Maryda dowam eder
Futzal boýunça Türkmenistanyň Naýbaşy ligasy Türkmenbaşy şäherinde dowam edýär
Futzal, Naýbaşy liga: 12 golly duşuşykda Köpetdag uly hasap bilen ýeňiş gazandy
Türkmenistanda 24-nji iýunda Naýbaşy futzal ligasyna badalga berler