Hazar sammitine taýýarlygyň çäginde Lawrow Aşgabada sapar eder

Hazar sammitine taýýarlygyň çäginde Lawrow Aşgabada sapar eder

Russiýanyň Daşary işler ministri Sergeý Lawrow 28-nji iýunda Aşgabatda geçiriljek Hazarýaka ýurtlarynyň DIM-leriniň duşuşygyna gatnaşar. Bu barada Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Mariýa Zaharowanyň çarşenbe güni geçirilen metbugat ýygnakda aýdanlaryna salgylanyp, TASS agentligi habar berdi.

DIM-leriň duşuşygynda 29-njy iýunda türkmen paýtagtynda geçiriljek Hazarýaka ýurtlarynyň Döwlet Baştutanlarynyň 6-njy sammitine taýýarlyk maslahatlaşylar diýip, Zaharowa metbugat ýygnakda belledi.

Metbugat wekiliň belleýşi ýaly, bäş ýurdyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary Aşgabatda Hazar deňzi boýunça hyzmatdaşlyga we Hazarýaka ýurtlarynyň Döwlet Baştutanlarynyň duşuşygynyň gün tertibine serederler.

Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň 5-nji sammitini 2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Gazagystanyň Aktau şäherinde geçirildi. Sammitiň netijeleri boýunça Hazar deňziniň hukuk ýagdaýy hakyndaky Konwensiýa gol çekildi.

Ýene degişli makalalar

Lawrow Hazarýaka döwletleriniň DIM-niň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada geldi
29-nji iýunda Aşgabatda Kaspiý sammiti geçiriler. Şol gün öňki prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 65 ýaş toýuny belleýär
Energiýa serişdelerine baý bolan Hazarýaka döwletleriň baştutanlary Aşgabatda duşuşar
Lawrow Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň DIM-niň ýolbaşçylarynyň maslahatyna gatnaşar
Russiýanyň daşary işler ministri Türkmenistana sapar bilen geler
Lawrow Türkmenistana geler