Türkmenistan Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakyndaky Konwensiýa goşuldy

Türkmenistan Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakyndaky Konwensiýa goşuldy

Türkmenistanda, 19-njy noýabrda Halk Maslahatynyň 8-nji mejlisinde tassyklanan Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakynda Konwensiýa goşulmak hakynda Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi.

1997-nji ýylda Lissabonda gol çekilen bu Konwensiýa ÝUNESKO bilen bilelikde işlenilip düzülen Ýewropa Geňeşiniň halkara şertnamasydyr. Bu Konwensiýa Strasburgda Gresiýadan we Monakodan başga Ýewropa geňeşine agza bolan 46 döwletiň ählisi gol çekdi.

Bu Konwensiýa bir ýurtda berlen ýokary bilim boýunça hünär derejeleriniň başga bir ýurtda ykrar edilmegini aňsatlaşdyrmagy maksat edinýär.

Talyplara we uçurymlara Konwensiýa laýyklykda adalatly amallar kepillendirilýär.

Ýene degişli makalalar

Ýewropa we Aziýa sowuk gyşyň golastyna düşdi
Türkmenistan Bilim baradaky Ýewropa konwensiýasyna goşuldy
Italiýadan soň Braziliýa (Dünýä Kubogy 1962)
London işewürlik üçin iň özüne çekiji şäher diýlip ykrar edildi
Çempionlar ligasy: PSŽ-Brýugge deňme-deň, Liwerpul Milany, Siti Leýpsigi ýeňdi
Çempionlar ligasynyň bijesi çekildi: PSŽ — Man Siti, Bawariýa — Barselona