Çempionlar ligasy: PSŽ-Brýugge deňme-deň, Liwerpul Milany, Siti Leýpsigi ýeňdi

Çempionlar ligasy: PSŽ-Brýugge deňme-deň, Liwerpul Milany, Siti Leýpsigi ýeňdi

Çempionlar ligasynyň A toparynyň birinji tapgyrynyň oýnunda PSŽ Belgiýanyň Brýugge toparyny ýeňip bilmedi. Duşuşyk 1:1 hasabynda tamamlandy. Bu duşuşyk argentinaly hüjümçi Lionel Messi üçin pariž klubunyň düzüminde birinji oýun boldy. Emma Messi toparyna ýeňmäge kömek edip bilmedi, duşuşygyň ahyrynda bolsa, sary duýduryş aldy.

B toparda Liwerpul 3:2 hasabynda Milandan üstün çykdy. Italiýan klubunyň oýunçylary iki gezek hasaby deňlemegiň hötdesinden gelseler-de, iňlisler güýçli geldiler.

D toparda Milanyň Interi bilen Madridiň Realynyň arasynda hasap 89-njy minuda çenli 0:0 bolmagynda galdy. Şonda ispan klubunyň ýarymgoragçysy Eduardo Kamawinga italýanlaryň jerime meýdançasynda topy Rodrigo geçirdi. Ol hem ýeňiş pökgüsini geçirdi.

Amsterdamyň Aýaksy bilen Lissabonyň Sportinginiň arasyndaky duşuşyk niderlandlylaryň hasabynda 5:1 hasabynda tamamlandy. Sebastýen Aller Aýaksyň düzüminde Çempionlar ligasyndaky ilkinji duşuşygynda 4 gol geçirdi. Bäşinji pökgini Stiwen Bergöýs geçirdi.

Beýleki duşuşyklaryň netijeleri:

Ýene degişli makalalar

“Mançester Siti” bilen PSŽ “A”, “Bawariýa” bilenem “Barselona” “E” toparçada
Çempionlar ligasynyň bijesi çekildi: PSŽ — Man Siti, Bawariýa — Barselona
“Bawariýa”, “Barselona”, “Inter” bir toparçada UEFA Çempionlar Ligasynyň bijeleri çekildi
Messiniň ilkinji goly Man Sitini ýeňmäge kömek etdi, Şerif Realy utdy
UEFA Çempionlar Ligasynda 2-nji hepdäniň duşuşyklary geçirildi
UEFA Çempionlar Ligasynyň 3-nji hepdesinde geçirilen duşuşyklar