Türkmenistan Bilim baradaky Ýewropa konwensiýasyna goşuldy

Türkmenistan Bilim baradaky Ýewropa konwensiýasyna goşuldy

Türkmenistan daşary ýurtlaryň ýokary bilimini ykrar etmek boýunça Lissabon konwensiýasyna goşuldy. Bu dokument ýurtlaryň arasynda ýokary bilim derejeleriniň ykrar edilmegini aňsatlaşdyrmagy maksat edinýär. Daşary ýurt uniwersitetleriniň diplomlaryny ykrar etdirmek meselesi Türkmenistanyň daşynda bilim alan raýatlaryň ençemesi üçin birnäçe ýyl bäri agyr mesele bolmagyna galýar.

Ýene degişli makalalar

Ýewropa we Aziýa sowuk gyşyň golastyna düşdi
UEFA Çempionlar Ligasynda 2-nji hepdäniň duşuşyklary geçirildi
Messiniň ilkinji goly Man Sitini ýeňmäge kömek etdi, Şerif Realy utdy
London işewürlik üçin iň özüne çekiji şäher diýlip ykrar edildi
Çempionlar ligasy: PSŽ-Brýugge deňme-deň, Liwerpul Milany, Siti Leýpsigi ýeňdi
Çempionlar ligasynyň bijesi çekildi: PSŽ — Man Siti, Bawariýa — Barselona
“Mançester Siti” bilen PSŽ “A”, “Bawariýa” bilenem “Barselona” “E” toparçada