“Ýer Titremesinde Ýogalanlaryň Hossarlaryna Gynanç Bildirýärin”

“Ýer Titremesinde Ýogalanlaryň Hossarlaryna Gynanç Bildirýärin”

BMG-nyň Baş sekretarynyň Siriýa boýunça ýörite wekili Pedersen, Türkiýede we Siriýada bolan ýer titremesinde ýogalanlar üçin gynanç bildirdi.

Pedersen beren ýazmaça beýannamasynda, gyş paslynyň ortasynda Türkiýede we Siriýada müňlerçe zenana, çaga we ýaşula ýaramaz täsirini ýetiren ýer titremesi sebäpli çekilen adam pidalaryna we çikes ýetmelerine gynanç bildirdi.

Pedersen “Ýer titremesinde ýogalanlaryň hossarlaryna gynanç bildirýärin”diýdi.

Pedersen, Siriýada bolan ýer titremesinde ýogalanlaryň esasy böleginiň birnäçe ýyldan bäri agyr günleri başdan geçirýänlerdigine ünsi çekdi.

BMG-nyň Baş sekretarynyň Siriýa boýunça ýörite wekili Pedersen, siriýanyň halkyna gyssagly kömek berilmegi üçin çagyryş berdi.

Ýene degişli makalalar

Arça gozaly sebet
Astana Hemaýatkärleri 15-nji Maslahatyny Geçirer
Astana Gepleşikleri Başlady
Mewlüt Çawuşogly BMG-nyň Siriýa Boýunça Ýörite Wekili Bilen Duşuşdy
BMG Erdogandan we Putinden İdlibde Asudalygy Üpjün Edilmegini Isledi
BMG-nyň wekili Pedersen Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşyk geçirdi